KOC Energija je bil izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov v obdobju 2019 – 2022. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 30.8.2019 objavil prejemnike sredstev z naslova program KOC 3.0. 2.9.2019 pa smo prejeli Sklep o izboru, s čemer je projekt uradno začel z delovanjem. V imenu prijavitelja projekta in nosilca projektne pisarne, ICESa, čestitamo partnerjem v projektu in se veselimo ustvarjanja uspešne in plodovite zgodbe, ki jo bomo skupaj pisali v naslednjih letih.

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019 - 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Copyright © 2019 Energija KOC. Vse pravice pridržane.

Search