Previous Next

Prvo skupno usposabljanje s področja vodenja in motiviranja sodelavcev je bilo namenjeno vodilnim in vodstvenim zaposlenim in kadrovskim strokovnjakom v partnerskih podjetjih, s ciljem, da bi na začetku projekta poudarili pomen motiviranja delavcev za usposabljanja in naravnanost k vseživljenjskemu učenju. Vsebina je bila naravnana k razvoju kompetenc s področja vodenja in motivacije, timskega dela, reševanja izzivov ter strokovnosti, predanosti kontinuiranemu usposabljanju na delovnem mestu in osebne zavzetosti. Poudarek je bil na pristopih k motiviranju sodelavcev za pridobivanje novega znanja in spretnosti ter spodbujanju njihovega osebnostnega in profesionalnega razvoj, da bodo bolj uspešni in zadovoljni pri opravljanju svojih delovnih nalog. Z dobrim načinom vodenja lahko pri svojih sodelavcih dosežemo večjo odgovornost, motiviranost,  zainteresiranost in navdušenje pri opravljanju delovnih nalog ter njihovo večjo pripadnost podjetju. Izboljšajo se medsebojni odnosi tako pri komunikaciji v oddelkih kot med oddelki.

Usposabljanje je izvedla mag. Tatjana Kadunc, profesorica pedagogike in sociologije kulture.

 

Vodenje in motivacija za usposabljanje - gradivo

 

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019 - 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Copyright © 2019 Energija KOC. Vse pravice pridržane.

Search