24.9.2019 je v prostorih šole ICES v Ljubljani potekalo prvo partnersko srečanje, ki so se ga udeležili predstavniki kadrovskih služb, vodstva in projektnih vodij iz 22 partnerskih podjetij. Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi projektne pisarne in partnerjev, pregledu načrtovanih aktivnosti in seznanitvi z vsemi navodili in postopki za uveljavljanje sredstev v okviru projekta KOC Energija. Projektna pisarna je podrobno predstavila namen, cilje, aktivnosti, način delovanja in pričakovane rezultate projekta ter podala natančna navodila za izvajanje projekta. Razpravljali smo tudi o načinih povezovanja in sodelovanja med partnerskimi podjetji in izmenjali predloge in pobude glede aktivnosti partnerstva. Sprejeli smo ukrepe za lažje povezovanje med podjetji in sicer smo se dogovorili, da bo vsako podjetje pripravilo kratko predstavitev svojih dejavnosti, namenjeno ostalim partnerskim podjetjem, z namenom, da bomo lažje našli skupne točke in priložnosti tako v smislu organizacije usposabljanj za več podjetij in izbora vsebin skupnih usposabljanj kot tudi iskanja novih poslovnih priložnosti in konkretnih sodelovanj med posameznimi podjetji.

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019 - 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Copyright © 2019 Energija KOC. Vse pravice pridržane.

Search