Želimo vam mirne in prijetne praznike ter uspešno, zadovoljno, zdravo in elana polno novo leto.

Verjamemo, da bomo projekt KOC Energija v 2020 uspešno razvijali, ustvarili tesne vezi med partnerji in uresničevali zastavljene cilje.

Voščilu se pridružujejo tudi naši partnerji z Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019 - 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Copyright © 2019 Energija KOC. Vse pravice pridržane.

Search