Vabiljeni na skupno e-usposabljanje Izzivi vodenja v času krize, v soorganizaciji dveh kompetenčnih centrov, KOC Energija in KOC Logins.

E-usposabljanje bo potekalo v torek, 21. 4. 2020, na platformi ZOOM med 9.00 in 13.00.

12. 3. 2020 je Svetovna zdravstvena organizacija COVID-19 razglasila za pandemijo. Situacije, v kateri so se znašla praktično vsa podjetja in posamezniki, ni pričakoval nihče. Negotovost je vseprisotna. Spremembe, ki nas je doletela, večina ne more primerjat z ničemer, kar smo poznali do sedaj. Nastala situacija je, kot vsaka druga krizna situacija v podjetju, zahtevna preizkušnja za vodstvo, vodje in vse zaposlene. Ne glede na to ali je kriza nastala znotraj ali je vzrok zunaj podjetja, so pritiski veliki, časa je premalo, mnogo je nejasnosti in premalo gotovosti.

Delovanje organizacij v času krize bomo osvetlili z dveh vidikov; kako vodstvo in vodje s svojim ravnanjem vplivajo na sodelavce, na svoje zunanje partnerje, kupce in širše okolje in kako s sistematičnim pristopom lahko zmanjšamo negativne posledice krize – soočanje s krizo skozi prizmo procesnega vidika delovanja organizacij.

Na e-usposabljanju bomo gostili vrhunska strokovnjaka MIHA BEŠTRA in BOJANO FLORJANČIČ, ki nam bosta predstavila, kako se soočiti s krizo, kako pristopiti k obvladovanju kriznih situacij, kako ravnati kot dober vodja ter kaj se lahko iz obvladovanja krizne situacije naučimo za prihodnost.

Usposabljanje je namenjeno direktorjem podjetij, ključnim vodjem v organizacijah, kadrovskim strokovnjakom, zaposlenim na področju izobraževanje in razvoja zaposlenih, odgovornim za komuniciranje v podjetjih in drugim posameznikom, ki pomembno prispevajo k odločanju in vodenju v kriznih situacijah.

Program:

8.55­–9.00: zbiranje udeležencev na platformi ZOOM
9.00–10.30: Bojana Florjančič, Hansen Beck: Vodenje v času krize
10.30–11.00: ODMOR
11.00–13.00: Miha Bešter: Obvladovanje kriznih situacij

PRIJAVA: Na usposabljanje se prijavite na POVEZAVI najkasneje do petka, 17. aprila, do 14.00. 

Več o vsebini najdete v VABILU.

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019 - 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Copyright © 2019 Energija KOC. Vse pravice pridržane.

Search