V torek, 21. 4. 2020, je potekalo e-usposabljanje Izzivi vodenja v času krize, v soorganizaciji dveh kompetenčnih centrov, KOC Energija in KOC Logins.

12. 3. 2020 je Svetovna zdravstvena organizacija COVID-19 razglasila za pandemijo. Situacije, v kateri so se znašla praktično vsa podjetja in posamezniki, ni pričakoval nihče. Negotovost je vseprisotna. Spremembe, ki nas je doletela, večina ne more primerjat z ničemer, kar smo poznali do sedaj. Nastala situacija je, kot vsaka druga krizna situacija v podjetju, zahtevna preizkušnja za vodstvo, vodje in vse zaposlene. Ne glede na to ali je kriza nastala znotraj ali je vzrok zunaj podjetja, so pritiski veliki, časa je premalo, mnogo je nejasnosti in premalo gotovosti.

Delovanje organizacij v času krize smo osvetlili z dveh vidikov; kako vodstvo in vodje s svojim ravnanjem vplivajo na sodelavce, na svoje zunanje partnerje, kupce in širše okolje in kako s sistematičnim pristopom lahko zmanjšamo negativne posledice krize – soočanje s krizo skozi prizmo procesnega vidika delovanja organizacij.

Gostili smo vrhunska strokovnjaka MIHA BEŠTRA in BOJANO FLORJANČIČ, ki sta govorila o tem, kako se soočiti s krizo, kako pristopiti k obvladovanju kriznih situacij, kako ravnati kot dober vodja ter kaj se lahko iz obvladovanja krizne situacije naučimo za prihodnost.

Usposabljanja so se udeležili vodilni in vodstveni delavci iz partnerskih podjetij.

Program:

8.55­–9.00: zbiranje udeležencev na platformi ZOOM
9.00–10.30: Bojana Florjančič, Hansen Beck: Vodenje v času krize
10.30–11.00: ODMOR
11.00–13.00: Miha Bešter: Obvladovanje kriznih situacij

Več o vsebini najdete v VABILU.

GRADIVO "OBVLADOVANJE KRIZNIH SITUACIJ", Miha Bešter

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019 - 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Copyright © 2019 Energija KOC. Vse pravice pridržane.

Search