Vabljeni na STROKOVNI POSVET KOMPETENČNEGA CENTRA ENERGIJA PREHOD V BREZOGLJIČNO DRUŽBO

v četrtek, 25. 2. 2021, ob 9.00, on-line (Zoom).

Konec leta 2019 je Evropska komisija predstavila »zeleni dogovor«, s katerim naj bi Evropa do leta 2050 postala podnebno nevtralna celina. Dogovor vključuje ambiciozne ukrepa za prehod v zeleno gospodarstvo. Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki določa energetske cilje, politike in ukrepe Slovenije do leta 2030.

Prehod v zeleno gospodarstvo je eden ključnih izzivov prihodnosti, tudi na področju energetike. Tematika je izjemno aktualna in že sama po sebi kliče k izmenjavi mnenj in dobrih praks.

Posveta se udeležite se s klikom na POVEZAVO DO DOGODKA

 

PROGRAM

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019 - 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Copyright © 2019 Energija KOC. Vse pravice pridržane.

Search