MENTORSTVO KOT UČINKOVIT NAČIN PRENOSA ZANJA

23. 2. 2021

Osnovni namen kompetenčnega centra je vlaganje v dolgoročni razvoj kadrov. Usmerjen razvoj zaposlenih je ključ do njihovega zadovoljstva, saj z vlaganjem v njihov poklicni in osebni razvoj postanejo bolj kompetentni, samozavestni, motivirani in uspešni.

Med kompetence prihodnosti sodi tudi predanost vseživljenjskemu učenju, ki se uspešno manifestira tudi skozi koncept mentorstva v podjetjih. Mentorstvo lahko prinaša koristi tako za mentorje, mentorirance, organizacijo ter lokalno in širšo skupnost. Vendar pa vpeljava in vodenje celovitega mentorskega sistem pomeni tudi precejšen vložek s strani podjetja.

V KOC Energija smo se zato odločili, da bomo tej temi posvetili posebno pozornosti in s skupnim usposabljanjem, ki bo čim bolj odgovarjalo na aktualne potrebe, podprli razvoj mentorskih sistemov v partnerskih podjetjih.

V torek, 23. 2. 2021, je potekalo partnersko srečanje na temo mentorstva, kjer smo slišali tudi 3 predstavitve dobrih praks. Predstavniki TEŠ, Elektro Celje in elektro Maribor so predstavili pristope k vpeljavi in vodenju mentorstva v njihovem podjetju.

V razpravi smo povzeli rezultate anketnega vprašalnika na temo sistema mentorstva v podjetjih KOC Energija in definirali ključne teme za pripravo in izvedbo skupnega usposabljanja o vpeljavi celovitega sistema mentorstva.

Vodja kariernega centra ICES je predstavila možnosti oz. koristi povezovanja višje šole s podjetji in delila zanimiva gradiva o mentorstvu.

Gradiva, ki jih je pripravila Skupnost višjih strokovnih šol:

 

Predstavitve dobrih praks

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019 - 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Copyright © 2019 Energija KOC. Vse pravice pridržane.

Search