PROJEKTNA PISARNA


Letališka cesta 16a, 1000 Ljubljana

T: 051 326 528

Projektno pisarno vodi ICES ‒ Izobraževalni center energetskega sistema, ki že dve desetletji uspešno izvaja strokovna usposabljanja in izobraževanja na področju energetike, elektroenergetike in strojništva.

Področje energetike se hitro razvija, poudarja se predvsem pravilno usmerjena in učinkovita poraba energije. Z novo energijo in vizijo sledimo spremembam in novostim na področju energetike, razvijamo izobraževalne programe in izobražujemo zaposlene za aktualne delovne procese v energetskih sistemih. Naša strategija je usmerjena h krepitvi raznovrstnosti, kakovosti in življenjskosti študijskih programov. Pri tem se zavedamo, da je izobraževalna organizacija pomemben element okolja, saj spodbuja k pridobivanju formalnega in neformalnega znanja, učnih navad, vseživljenjskemu učenju, krepitvi samozavesti in izboljšanju položaja posameznika na trgu dela.

ICES je vpet v strokovno in širše okolje v gospodarskem, socialnem in kulturnem smislu. Spodbujamo in stalno razvijamo sodelovanje s podjetji in javnimi zavodi v svojem okolju. V letih delovanja smo postali nepogrešljivi partner številnih elektroenergetskih podjetij. Z željo po širitvi izobraževanj in usposabljanj na področju celotne energetike stremimo k povečanju kompetentnosti energetskih strokovnjakov in izboljšanju njihovega dela.

Vodja projektne pisarne:

Špela Bedene

E: spela.bedene@ices.si

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019 - 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Copyright © 2019 Energija KOC. Vse pravice pridržane.

Search