PARTNERJI V PROJEKTU


Partnerstvo sestavlja 16 MSP in 14 velikih podjetij, ki delujejo na področju: proizvodnje električne energije (hidro, termo, sončne elektrarne), distribucije, trgovanja in upravljanja z električno energijo, meritev, energetskega managementa, inženiringa za učinkovito rabo energije, soproizvodnje toplotne in električne energije (SPTE), tehnologij za samooskrbo z električno energijo, hranilnikov električne energije, avtomatizacije energetskih objektov, elektro storitev, polnilnic za električna vozila, promocije razvoja  trga z električno energijo in izobraževanja v energetiki. Nosilni partner projekta, ki vodi projektno pisarno je ICES, Izobraževalni center energetskega sistema.

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019 - 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Copyright © 2019 Energija KOC. Vse pravice pridržane.

Search