• Razvoj ključnih kompetenc prihodnosti,
  • pridobivanje specifičnih znanj in veščin zaposlenih,
  • okrepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega učenja,
  • enotni pristop k razvoju kadrov za izzive prihodnosti,
  • večja konkurenčnost zaposlenih in podjetij,
  • dolgoročno partnersko sodelovanje z razširitvijo omrežja partnerjev,
  • povečano vlaganje v R&R,
  • enoten nastop na trgu,
  • vzpostavitev dialoga z javnostmi (odločevalci politik, izobraževalnim sistemom, raziskovalnimi institucijami).

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019 - 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Copyright © 2019 Energija KOC. Vse pravice pridržane.

Search