Skupni interes partnerstva je v vzpostavitvi sistema stalnega strokovnega usposabljanja, prenosu znanja med podjetji, mreženju in razvoju novih poslovnih odnosov in skupnih projektov partnerjev v povezavi z R&R in izobraževalnimi organizacijami, kar bo omogočilo vzpostavitev novih verig vrednosti znotraj S4, pri čemer je pomemben kriterij doseganja sinergij in s tem zmanjševanje stroškov, optimizacija poslovanja, dvig dodane vrednosti, višji dobički in večja konkurenčnost.

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019 - 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Copyright © 2019 Energija KOC. Vse pravice pridržane.

Search