Pri identifikaciji ključnih kompetenc so sodelovali vsi partnerji v projektu. Razvoj ključnih kompetenc bo tako konkretno omogočil dosego vizij in strateških ciljev podjetij. Energetika postaja visokotehnološka panoga, pri čemer je digitalizacija in avtomatizacija ključna. Poleg delovno specifičnih kompetenc podjetja izkazujejo velike potrebe po razvoju mehkih veščin, ki so hkrati tudi kompetence prihodnosti. Pogoj za uspešnost podjetij so kompetentni zaposleni na vseh ravneh, zavzeti in ustvarjalni zaposleni, agilna kultura in vključevalno vodenje. Skupno zavedanje o pomembnosti razvoja kadrov bomo nadgradili z usposabljanji, ki bodo omogočali hitro prilagajanje podjetij na izzive prihodnosti (digitalizacija, avtomatizacija, povečanje OVE, razogljičenje), in dosegli višji strokovni razvoj zaposlenih na področju identificiranih ključnih kompetenc partnerjev.

Definirali smo 20 ključnih kompetenc, ki jih bomo razvija z izobraževanji v okviru kompetenčnega centra:

 1. digitalizacija (transformacija, izzivi, kibernetska varnost, pametna omrežja, programska orodja, programiranje, IKT v E)
 2. avtomatizacija in robotizacija
 3. vodenje (poslovna etika, motiviranje, predanost, čustvena inteligenca, zaupanje, vodenje z vzorom, coaching, mentorstvo)
 4. kritično in analitično razmišljanje, reševanje problemov in sprejemanje odločitev
 5. organizacijske sposobnosti, načrtovanje, uvajanje sprememb in poslovne izboljšave, projektno vodenje
 6. komunikacija (učinkovita komunikacija, dvosmerna komunikacija, javno nastopanje)
 7. timsko delo, reševanje konfliktov (sodelovanje, sprejemanje povratnih informacij, vertikalna/horizontalna kom. v podjetju)
 8. prodaja in trženje (sposobnost osredotočanja na stranke)
 9. pogajalske veščine
 10. tuji jeziki
 11. ustvarjalnost, inovativnost, "design thinking", kognitivna fleksibilnost
 12. strokovnost, predanost vseživljenjskemu učenje, osebna zavzetost
 13. poznavanje zakonodaje in predpisov
 14. korporativna skladnost, kakovost, integriteta
 15. finančno-računovodska znanja, revizorska znanja, kontrolinška znanja
 16. zdravje na delovnem mestu (obvladovanje stresa, preprečevanje mobinga, zdrava prehrana, ergonomija, gibanje)
 17. varnost na delovnem mestu (koordinacija pri delu na gradbišču, delo pod napetostjo, delo na višini, varna vožnja)
 18. strokovne kompetence s področja elektroenergetike
 19. strokovne kompetence s področja strojništva
 20. strokovne kompetence s področja inženirske stroke

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019 - 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Copyright © 2019 Energija KOC. Vse pravice pridržane.

Search